Ogłoszenia

Pierwsze spotkania !!

Przypominamy wszystkim naszym nowym przedszkolakom, które będą w grupie Biedronki, Smerfy i Motylki, że w piątek 27 oraz 30 i 31 sierpnia o godz. 16.00 będą spotkania adaptacyjne!  Zapraszamy 1 Rodzica z dzieckiem i dobrym humorem ! ( prosimy o zabranie miękkiego obuwia)

Pozostałe dzieci przychodzą 1 września na godz.8.00 :)

Do zobaczenia !!!   :)

NABÓR ZAKOŃCZONY

INFORMUJEMY, ŻE ZAKOŃCZYLIŚMY NABÓR DZIECI NA NOWY ROK SZKOLNY 2021-2022

LISTY DZIECI (nowo przyjętych ) DOSTĘPNE SĄ NA TABLICY  OGŁOSZEŃ W HOLU PRZEDSZKOLA , ALE

PROSIMY   DOWIADYWAĆ SIĘ POD NR TEL.  523975414

DO 30 CZERWCA BR. NALEŻY DOKONAĆ WPŁATY WPISOWEJ W WYS. 100,0ZŁ,

NR RACHUNKU PRZEDSZKOLA: ALIOR BANK-14 2490 0005 0000 4530 7238 9572   ,    PKO: 35 1020 1491 0000 4502 0049 8212

W TYTULE PRZELEWU WPISAĆ :  wpisowe- IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA

BRAK WPŁATY BĘDZIE RÓWNOZNACZNY Z REZYGNACJĄ Z PRZEDSZKOLA!

PIERWSZE SPOTKANIE ORGANIZACYJNE – TYLKO DLA RODZICÓW – PLANUJEMY NA  24 CZERWCA BR. o godz. 16.00

Jeśli zmienią się zaostrzenia sanitarne o zmianach będziemy  informować na stronie internetowej!

 

WNIOSEK dla Rodziców

Na podstawie §2 ust. 4 pkt. (1 lub 2 a – k) Rozporządzenia z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Rodzice, którzy chcą zgodnie z w.w. Rozporządzeniem przyprowadzić dziecko do przedszkola muszą TYLKO złożyć wniosek, którego wzór umieszczamy w załączniku.

Prosimy  wcześniej nam zgłosić chęć przyprowadzenia dziecka. wniosek Rodzica o zajęcia

Kodowanie w przedszkolu

Wracamy do rozpoczętych jesienią zajęć z kodowaniem dla 5-6 latków.

Zajęcia odbywają się w małych grupach, po każdej grupie sala i pomoce są dezynfekowane. Zajęcia odbywają się we wtorki i środy. Koszt zajęć pokrywa przedszkole.

Co to jest Zabawa z kodowaniem?
Podczas warsztatów dla dzieci w wieku przedszkolnym pracujemy na matach edukacyjnych,
tworzymy kody, używamy atrakcyjnych pomocy dydaktycznych: klocków (metoda 6klocków i
klocki Korbo), kolorowych kubeczków, krążków, kształtujemy umiejętność pracy zespołowej, nie
wykorzystujemy sprzętu komputerowego – tzw. kodowanie offline lub kodowanie bez ekranu.

Na warsztatach dla starszych przedszkolaków (6-latki, ew. 5-latki) pracujemy z robotami
edukacyjnymi – na kilku pierwszych zajęciach są to roboty DOC, na kolejnych ozoboty, nie
wykorzystujemy sprzętu komputerowego.
Opis:
Warsztaty z kodowania są to zajęcia, na których dzieci wprowadzane są w świat kodowania.
Kodowanie to rozwój logicznego, algorytmicznego myślenia, rozwój kreatywności, poszukiwanie
nieszablonowych rozwiązań, analizowanie informacji oraz przekładanie języka ludzkiego na język
komputerów. Umiejętność kodowania staje się alfabetem XXI wieku, a wprowadzanie dzieci w
cyfrowy świat staje się nieodłącznym elementem ich wychowania i edukacji. Na zajęciach dzieci
zapoznają się z podstawowymi pojęciami z programowania. Wykorzystujemy nowoczesny model
nauczania STEAM, opierający się na takich dyscyplinach jak: nauki przyrodnicze (Science),
technologia (Technology), inżynieria (Engineering), sztuka (Arts) i matematyka (Math). Nauczanie
tą metodą przyjmuje formę warsztatów – dziecko rozwija w ten sposób kreatywność i szuka własnej
drogi do rozwiązania problemu. Podczas Zabaw z kodowaniem wpieramy rozwój cech młodych
odkrywców, ponieważ to właśnie dzięki nim świat idzie na przód. Każdego dnia powstają nowe
wynalazki, narzędzia i technologie.
Prowadząca:
Lucyna Wodzikowska
Posiada wykształcenie pedagogiczne, przez 9 lat pracowała jako nauczyciel. Ukończyła wiele
szkoleń i warsztatów z zakresu nauczania: kodowania dla dzieci, programowania i robotyki w
edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Entuzjastycznie podchodzi do nauczania
innowacyjnego, kreatywnego oraz przez zabawę, dlatego też stara się propagować edukację w
nurcie STEAM.
Razem z dziećmi, uczęszczającymi na  warsztaty, jesteśmy uczestnikami ogólnopolskiego
programu – Uczymy Dzieci Programować, który objęty jest honorowym patronatem Ministerstwa
Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Cyfryzacji.

Nabór na nowy rok szkolny 2021-2022

Zaczynamy już od  stycznia nabór dzieci na nowy rok szkolny 2021-2022.

Wnioski należy składać w kancelarii przedszkola do 30 kwietnia!

Dzieci 2,5-3-4-5-6 letnie można zapisywać  na 8 godz. z pełnym wyżywieniem.

Można również zgłaszać dzieci niepełnosprawne, które w miarę naszych możliwości organizacyjnych i kadrowych mogą być przyjęte na nowy rok szkolny.

Warunkiem wpisania dziecka do ewidencji przedszkola na rok szkolny 2021-2022 ( po zakończonym naborze)  jest uiszczenie opłaty wpisowej w wys.100,0 zł do dn.30 czerwca 2021r. w kancelarii przedszkola lub na rachunek bankowy:

  • PKO BP 35 1020 1491 0000 4502 0049 8212
  • ALIOR BANK  14 2490 0005 0000 4530 7238 9572

Brak terminowej wpłaty będzie równoznaczny z rezygnacją z przedszkola!!

Dokładnych informacji udzielamy w przedszkolu lub pod tel.523975414.

ZAPRASZAMY!

Zapraszamy do pobrania Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola na nowy rok szkolny  i przesłania jej lub dostarczenia do przedszkola do dnia 30 kwietnia br.

     Karta zgłoszenia str1   Karta zgłoszenia str.2

Muzyczny konkurs : Bajkowa piosenka

Z okazji 20 rocznicy nadania imienia BAJKA naszej placówce ogłaszamy konkurs muzyczny dla wszystkich dzieci z naszego przedszkola !

By wziąć udział w konkursie, należy nagrać wykonanie przez dziecko wybranego utworu z bajki (z dopuszczalną techniczną pomocą rodziców)
i przesłać je do nas , na adres: bajka@chojnice.pl

Każdy z uczestników przygotowuje jeden utwór muzyczny – wykonanie
z akompaniamentem bez słów, a czas prezentacji nie powinien przekroczyć
3 minut.
Jury oceni nadesłane nagrania, uwzględniając m. in.: poprawność wykonania, muzykalność, pomysłowość i ogólny wyraz artystyczny.

Cel konkursu:

1.Rozwijanie zdolności wokalnych dzieci
2.Odkrywanie nowych talentów
3.Stwarzanie możliwości rozwoju twórczości muzycznej, prezentowania swoich zdolności
4.Pobudzanie dzieci i rodziców do aktywnego uczestnictwa w życiu przedszkola 5.Próba do pokonywania nieśmiałości dzieci

Regulamin konkursu:

1. Konkurs adresowany jest do dzieci uczęszczających do naszego przedszkola
Do udziału mogą włączyć się również domownicy

2.Jedno dziecko może przesłać tylko jedno nagranie ulubionej piosenki z bajki na adres mailowy……..Filmik nie może być dłuższy niż 2,5 minuty, podkład melodyczny nie może zawierać słów.

3.Przesyłając filmik z nagraniem jednocześnie wyrażana jest zgoda na publikację

4.Termin konkursu: Filmiki z nagraniem prosimy o przesłanie do dnia 30.10.2020 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 5.11.2020r.

Wyniki będą ogłoszone na naszej stronie internetowej www.bajkachojnice.pl

Organizatorzy

APLIKACJA NA TELEFON

DRODZY RODZICE
Od września będziemy używać mobilnej aplikacji do zarządzania przedszkolem -LiveKid.Ułatwi ona kontakt na linii przedszkole-Rodzic. Otrzymacie Państwo maila z zaproszeniem do zainstalowania tej aplikacji. Prosimy o zalogowanie się.Jeśli ktoś jeszcze nie otrzymał wiadomości to prosimy o kontakt z nauczycielem.
Więcej informacji o aplikacji znajdziecie na stronie: https://livekid.com/pl/rodzic/
W razie wątpliwości możecie zadawać pytania na „Chat z supportem” w aplikacji.
Mamy nadzieję,że nam to ułatwi pracę, a Wam załatwianie formalności, płatności i kontakt z przedszkolem!

1 września nadchodzi…..

DRODZY RODZICE
już za chwilę rozpoczniemy nowy rok szkolny w nowych realiach. ZAPRASZAMY DZIECI 1 WRZEŚNIA DO 8.00!

Jesteśmy już prawie gotowi :)

Zachowujemy standardy sanitarne, by dbać o bezpieczeństwo dzieci i swoje, dlatego też Rodziców zobowiązujemy do przestrzegania ustalonych zasad:
PODCZAS PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI
Z PRZEDSZKOLA – OBOWIĄZUJĄCE OD 01.09.2020 r.
1. Dzieci przychodzą do przedszkola zdrowe, bez jakichkolwiek objawów chorobowych i nie zabierają do przedszkola żadnej zabawki oraz jedzenia.
2. Dzieci do przedszkola i z przedszkola przyprowadza tylko jeden rodzic/opiekun, który musi być zdrowy.
3. Rodzic/opiekun do przedszkola wchodzi z zasłoniętą buzią i nosem, obowiązkowo przy drzwiach dezynfekuje sobie ręce.
4. Rodzic/opiekun nie może przemieszczać się po przedszkolu, z wyjątkiem Rodziców dzieci 2,5 i 3 letnich, którzy podprowadzają dzieci do sali bez możliwości wchodzenia do środka.( starsze dzieci mogą same przejść z szatni do sali)
5. Podczas odbioru dziecka z przedszkola rodzic/opiekun pokazuje się w drzwiach i nie wchodzi do sali. Czeka na wyjście dziecka.
6. W szatni rodzic/opiekun zachowuje dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola, jak i innych dzieci i ich rodziców.
7. Podczas przyprowadzania i odbierania dzieci nie przedłuża się czynności ubierania i rozbierania !

RODZIC/OPIEKUN MUSI NIEZWŁOCZNIE ODEBRAĆ DZIECKO Z PRZEDSZKOLA W RAZIE TELEFONICZNEJ INFORMACJI OD NAUCZYCIELA O ZMIANIE STANU ZDROWIA DZIECKA !

W MIESIĄCU WRZEŚNIU ODBĘDĄ SIĘ ZEBRANIA W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH, O TERMINACH POINFORMUJEMY PÓŹNIEJ.

Przypomnienie

DRODZY RODZICE

PROSIMY O UREGULOWANIE NALEŻNOŚCI ZA PRZEDSZKOLE,
ZA MIESIĄC CZERWIEC W WYS. 135,0 ( ZA DZIECI NIE UCZĘSZCZAJĄCE DO PRZEDSZKOLA W TRYBIE STACJONARNYM)!
LUB WG PODANYCH KWOT NA KARTECZKACH !

INFORMUJEMY, ŻE :

-OPŁATA ZA DZIECI UCZĘSZCZAJĄCE W MIESIĄCU LIPCU WYNOSI
270,0 OPŁATA STAŁA+ 8,0 ZA KAŻDY DZIEŃ WYŻYWIENIA,
PŁATNE PRZELEWEM!

PRZYPOMINAMY,ŻE TRADYCYJNIE – ZA DZIECI, KTÓRE NIE BĘDĄ UCZĘSZCZAĆ W WAKACJE –
OPŁATY NIE POBIERAMY !
ŻYCZYMY MIŁYCH WAKACJI!

Zapisy na czerwiec

Drodzy Rodzice!

Prosimy o zgłaszanie u nauczycielek w grupach, albo tel. do przedszkola, chęci przyprowadzenia dziecka w miesiącu czerwcu.

Ponadto prosimy o zgłaszanie chęci przyprowadzania dzieci w miesiącach wakacyjnych. Jeśli będzie większa ilość chętnych to przedszkole będzie pracować z dziećmi całe wakacje !

PROSIMY O SZYBKIE DEKLARACJE !

POZDRAWIAMY :)