WYNIKI NABORU!

INFORMUJEMY, ŻE W KANCELARII PRZEDSZKOLA  ORAZ  NA TABLICY OGŁOSZEŃ PRZED SZATNIĄ SĄ DOSTĘPNE WYNIKI NABORU NA ROK SZKOLNY 2022-2023 !

DO 30 KWIETNIA BR.

NALEŻY OPŁACIĆ WPISOWE W WYS. 100,0 ZŁ

NA RACHUNEK:

PKO BP 35 1020 1491 0000 4502 0049 8212

LUB

ALIOR BANK  14 2490 0005 0000 4530 7238 9572

W TYTULE PRZELEWU WPISAĆ:

WPISOWE” ORAZ -IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA !

 

BRAK OPŁATY BĘDZIE RÓWNOZNACZNY

Z REZYGNACJĄ Z PRZEDSZKOLA !

 

PIERWSZE SPOTKANIE ORGANIZACYJNE

DLA SAMYCH RODZICÓW ODBĘDZIE SIĘ

 

10 MAJA O GODZ.16.00 W SALI GIMNASTYCZNEJ

 

ZAPRASZAMY !