Zaczynamy nabór na rok szkolny 2022-2023 !!

Zaczynamy już od  stycznia nabór dzieci na nowy rok szkolny 2022-2023!

Wnioski należy składać w kancelarii przedszkola lub na adres e-mail : bajka@chojnice.pl- maksymalnie do 30 kwietnia!

Dzieci 2,5-3-4-5-6 letnie można zapisywać  na 8 godz. z pełnym wyżywieniem. DZIECKO MUSI MIEĆ UKOŃCZONE 2 LATA i 6 MIESIĘCY w dniu przyjścia do przedszkola!

Można również zgłaszać dzieci niepełnosprawne, które w miarę naszych możliwości organizacyjnych i kadrowych mogą być przyjęte na nowy rok szkolny.

Warunkiem wpisania dziecka do ewidencji przedszkola na rok szkolny 2022-2023 ( po zakończonym naborze)  jest uiszczenie opłaty wpisowej w wys.100,0 zł

do dn.15 czerwca 2022r. w kancelarii przedszkola lub na rachunek bankowy:

  • PKO BP 35 1020 1491 0000 4502 0049 8212
  • ALIOR BANK  14 2490 0005 0000 4530 7238 9572

Brak terminowej wpłaty będzie równoznaczny z rezygnacją z przedszkola!!

Dokładnych informacji udzielamy w przedszkolu lub pod tel.523975414.

ZAPRASZAMY!

Zapraszamy do pobrania Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola na nowy rok szkolny ( wraz z Klauzulą !) i przesłania jej lub dostarczenia do przedszkola do dnia 30 kwietnia br.

KARTA ZGŁOSZENIA 2022   Karta 2022-klauzula informacyjna