Adaptacja

Przypominamy Rodzicom nowo przyjętych dzieci z grup Smerfy, Kreciki i Biedronki, że w dniach 28,29,30 sierpień o godz. 16.00 będą spotkania adaptacyjne dla dzieci i Rodziców!

Nowe dzieci dopisane do grup już istniejących nie będą miały zajęć adaptacyjnych !

Przypominamy też , że do dnia 15 lipca należy uiścić tzw. wpisowe w wys. 100,0. Brak opłaty będzie równoznaczne z rezygnacją z przedszkola, a w to miejsce będą przyjęte dzieci z listy rezerwowej!

DO ZOBACZENIA !! 🙂