Duszki i Gumisie w Klosnowie

    

   30 listopada dzieci z grupy Gumisie i Duszki pojechały na wycieczkę do wyłuszczarni nasion w Klosnowie. Po ścieżce dydaktycznej "Od nasiona do drzewa’ oprowadzał przedszkolaków Pan Marek Pałaszyński.

 

 Dzieci pogłębiły i uzupełniły swoje wiadomości na temat lasu, m.in. z jakich części się składa, jak powstaje i do czego jest potrzebny las. Oglądały również i porównywały nasiona różnych drzew iglastych i liściastych.Niektóre nasiona zabrały do przedszkola , by wsiać je w ziemię i obserwować wzrost. W pojemnikach i doniczkach dzieci oglądały las- "żłobek", las- "przedszkole" oraz sadzonki, które wędrują  do szkółki leśnej i tam rosną wiele lat, aż staną się wysokimi drzewami.

           

 Ważnym i ciekawym momentem naszego pobytu było zwiedzenie wyłuszczarni nasion. Oglądaliśmy tam różne urządzenia i maszyny.Służą one do  wyłuszczania szyszek i suszenia nasion, które wykorzystuje się do sadzenia lasów. Ciekawe były maszyny, które istnieją od początku XX wieku i te nowoczesne, sterowane komputerowo.

 

 Po zwiedzeniu wyłuszczarni mieliśmy okazję na pobliskiej ścieżce dydaktycznej obejrzeć  "ptasi zegar". Dowiedzieliśmy się jakie ptaki o której godzinie śpiewają
 i  budzą las do życia. Dzieci rozpoznawały niektóre drzewa i podziwiały piękne kolory jesiennego krajobrazu.

  Wycieczka dostarczyła wszystkim wiele wrażeń i była doskonałą lekcją przyrody, dzięki której dowiedzieliśmy się jak duże znaczenie ma las dla ludzi i zwierząt.
                                                                                                                                 /Bożena K./