Informacja -zalecenia GIS i MZ

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej MEN został zamieszczony komunikat dotyczący zaleceń GIS i Ministerstwa Zdrowia w zakresie środków ochronnych przeciwko koronawirusowi. Proszę o zapoznanie się ze szczegółową informacją pod adresem

http://www.kuratorium.gda.pl/informacja-gis-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch/

https://www.gov.pl/web/edukacja/informacja-gis-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch

internet