JESTEŚMY W KLUBIE CZYTAJĄCYCH PRZEDSZKOLI

„CZYTANIE ZBLIŻA”-zbliża nas do wiedzy,zbliża do marzeń, zbliża też do siebie-do tych, którzy czytają i do tych którym czytamy.

Współczesne dzieci dorastają w ubogim jezykowo środowisku.Rodzice coraz mniej z nimi rozmawiają i mało im czytają.Kontakt z żywym słowem wyparła telewizja,której narzędziem nie jest język, lecz obraz.Przez to dzieci są słabo wyćwiczone w używaniu języka , w myśleniu i wyrażaniu swoich myśli.Pozbawione są tym samym możliwości rozwijania wyobraźni.
Przedszkole nasze chce odwrócić ten stan rzeczy, tym bardziej, że w wielu domach dorośli nie stanowią dobrego wzorca dla dzieci-sami mało czytają!
Czytanie uczy dzieci odróżniania dobra od zła i zachęca do refleksji nad konsekwencjami własnych słów i czynów.Jest to szczególnie ważne w dzisiejszych czasach pogoni za pieniądzem, zdominowanej agresywnymi wzorcami masowej kultury.

Swoje działania rozpoczęliśmy od zapisania się do ogólnopolskiego Klubu Czytających Przedszkoli.Dzięki temu nasza akcja nabierze wiekszego wymiaru.
Wprawdzie w przedszkolu czytaliśmy książki dzieciom „od zawsze”, ale teraz chcemy zaangażować w to również rodziców i inne osoby postronne,znane i nie znane.Chcemy wszystkim uświadomić wagę tego zadania i rozpoczęliśmy od zaproszenia znanych osób w mieście.
Ku naszemu zdumieniu-przyszedł Pan Burmistrz Arseniusz Finster,przyszedł jego zastępca-Pan Pokrzywnicki,dyrektor Wydziału Oświaty -_Pan Ziarno ,Radni -Pani Karpus i Pan Eichler oraz Pani Prezes ZNP-M.Lamczyk.Znane osoby dały przykład rodzicom- w sali teatralnej, w świetle świec pięknie czytali dzieciom ich ulubione bajki.
Najbardziej nam się podobała wersja Pana Eichler, który jak prawdziwy aktor czytał bajkę „Złoty loczek”, „Lokomotywę” i „Okulary”.

/>

Równocześnie przychodzili do sal chętni rodzice do czytania.O wybranej porze siadali w wyznaczonym kąciku i popisywali się swoimi umiejętnościami czytelniczymi.

Grupę Duszków odwiedziła Mama Kingi Drążkowskiej.

Wszyscy zgodnie stwierdzili,że to wcale nie jest takie łatwe, ale sprawia dużo przyjemności i warto do tej starej tradycji wrócić -nie tylko w przedszkolu.
Cieszymy się ,że taki był początek naszej akcji i mamy nadzieję, że potrwa bardzo długo- aż zaczniemy siadać do książki zamiast do telewizora!
/M.sz./