Kolejne propozycje dla „Misiaków”

Obejrzyj film i dowiedz się, gdzie krasnale szukały wiosny.

http://repozytorium.fn.org.pl/?q=pl/node/8351

Gra kształtująca pamięć.

http://portal.scholaris.pl/resources/run/id/49346

 

Zadania matematyczne

https://pl.khanacademy.org/math/early-math/cc- early-math-counting-topic/cc-early-math-counting/e/counting-out-1-20-objects

http://portal.scholaris.pl/resources/run/id/112661

 

Obejrzyj film i zapamiętaj oznaki wiosny – rozmowa z rodzicem na podstawie filmu

https://www.youtube.com/watch?v=Wjo_Q1OYTmY

 

Zadanie :

Podziel wyrazy  na sylaby z wyklaskiwaniem i określeniem ilości sylab wyrazów oraz podziel na głoski

BORSUK, JEŻ

BOCIAN, ŻURAW, JASKÓŁKA, SKOWRONEK, CZAJKA,

PRZEBIŚNIEG, KROKUS, PIERWIOSNEK, SASANKA

 

KOLEJNE ZADANIE

Zrób to sam – kwiaty z papieru

https://www.youtube.com/watch?v=U45ElGk5Dlw

DODATKOWE:)

http://proliberis.org/images/dla_dzieci/pdf/pro_liberis_draw_07.jpg

http://proliberis.org/images/dla_dzieci/pdf/pro_liberis_draw_09.jpg