Misiaki – 22.05.2020r.

1.,,Moja rodzina”- ćwiczenia słownikowe, wzmacnianie więzi rodzinnych, dziecko zna członków najbliższej rodziny, nazywa ich, wie, co robią rodzice oraz rodzeństwo;
Rozmawiamy z dziećmi o rodzinie i ich zawodach pracy, prawidłowo nazywamy.

rodzina wykreślanka

Zagadki+o+rodzinie+1)+Jak+my+nazywamy+mamę+naszej+mamy

2. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych – dziecko samodzielnie zakłada strój do ćwiczeń;

Zadanie dla chętnych

krzyżówka