Misiaki znają znaki.

8 października Misiaki zaprosiły Rodziców do przedszkola.W sali teatralnej pokazały im przedstawienie słowno-muzyczne,które podsumowywało tematykę o bezpieczeństwie na drodze. „Tajemnicze znaki”, bo taki był tytuł utworu,są już dla nich znane i zrozumiałe.

/>

Na zakończenie zaangażowani zostali Rodzice do aktywności.Musieli zadać dzieciom zagadki o tematyce bezpieczeństwa.Ich rozwiązanie nie sprawiło dzieciom trudności i się doskonale bawiły.

/>

/M.Sz./