Muzyczny konkurs : Bajkowa piosenka

Z okazji 20 rocznicy nadania imienia BAJKA naszej placówce ogłaszamy konkurs muzyczny dla wszystkich dzieci z naszego przedszkola !

By wziąć udział w konkursie, należy nagrać wykonanie przez dziecko wybranego utworu z bajki (z dopuszczalną techniczną pomocą rodziców)
i przesłać je do nas , na adres: bajka@chojnice.pl

Każdy z uczestników przygotowuje jeden utwór muzyczny – wykonanie
z akompaniamentem bez słów, a czas prezentacji nie powinien przekroczyć
3 minut.
Jury oceni nadesłane nagrania, uwzględniając m. in.: poprawność wykonania, muzykalność, pomysłowość i ogólny wyraz artystyczny.

Cel konkursu:

1.Rozwijanie zdolności wokalnych dzieci
2.Odkrywanie nowych talentów
3.Stwarzanie możliwości rozwoju twórczości muzycznej, prezentowania swoich zdolności
4.Pobudzanie dzieci i rodziców do aktywnego uczestnictwa w życiu przedszkola 5.Próba do pokonywania nieśmiałości dzieci

Regulamin konkursu:

1. Konkurs adresowany jest do dzieci uczęszczających do naszego przedszkola
Do udziału mogą włączyć się również domownicy

2.Jedno dziecko może przesłać tylko jedno nagranie ulubionej piosenki z bajki na adres mailowy……..Filmik nie może być dłuższy niż 2,5 minuty, podkład melodyczny nie może zawierać słów.

3.Przesyłając filmik z nagraniem jednocześnie wyrażana jest zgoda na publikację

4.Termin konkursu: Filmiki z nagraniem prosimy o przesłanie do dnia 30.10.2020 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 5.11.2020r.

Wyniki będą ogłoszone na naszej stronie internetowej www.bajkachojnice.pl

Organizatorzy