OGŁOSZENIE DLA RODZICÓW

Wprowadzenie stanu zagrożenia epidemiologicznego, a następnie stanu epidemii spowodowało czasowe ograniczenie funkcjonowania wielu podmiotów – m.in. urzędów, sądów, galerii handlowych, restauracji, kin, teatrów, a także placówek oświatowych- w tym naszego przedszkola!

Kierując się dbałością i troską o dzieci podjęliśmy działania zdalnej realizacji zadań,bacząc właśnie na konieczność zachowania kontaktu dzieci z kadrą, oraz zapewnienie dbałości o ciągłość kształcenia oraz niesienie pomocy rodzicom w tym trudnej i niecodziennej sytuacji.

Rozporządzeniem z dnia 11 marca Minister Edukacji Narodowej czasowo ograniczył prowadzenie zadań w systemie stacjonarnym, co w żaden sposób nie oznaczało zamknięcia jednostek systemu oświaty oraz zaprzestania przez nie działalności. Jedynym skutkiem jest więc zaprzestanie przez jednostki systemu oświaty prowadzenia w systemie stacjonarnym kształcenia, wychowania i opieki. Ponadto Minister Edukacji Narodowej pozostawił realizowane ustawowo przez szkoły i przedszkola

w ramach swojej statutowej działalności zadanie dotyczące profilaktyki społecznej.

Powyższe oznacza, że jednostki systemu oświaty nadal funkcjonują i wykonują swoje zadania, przede wszystkim realizując kształcenie oraz wychowanie w formie nauczania zdalnego.

Nie ogranicza TO również kosztów jej prowadzenia. Wręcz przeciwnie, ograniczenie to odnosi się wyłącznie do określonego pola naszego codziennego działania.

Tym samym czasowego ograniczenia funkcjonowania tych podmiotów nie możemy utożsamiać z całkowitym zawieszeniem przez nie działalności.

Placówka nasza nadal funkcjonuje i prowadzi swoją działalność statutową, lecz w zmienionym na skutek obecnej sytuacji zakresie, co więcej działania podejmowane w tych warunkach stanowią nie lada wyznawanie dla nas- osób prowadzących, dyrektorów, kadry i pracowników.

Placówka nasza realizuje program nauczania już od samego początku czasowego ograniczenia funkcjonowania, za pomocą środków masowego przekazu, a ponadto nauczyciele pozostają w pełnej gotowości do przyjęcia dzieci, z chwilą zniesienia zawieszenia prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej!

Zaznaczyć należy jeszcze, że osoby prowadzące przedszkola, które działają wyłącznie w oparciu o wpis do ewidencji placówek oświatowych nie mogą korzystać z ulg, przywilejów i praw dotyczących przedsiębiorców, które obiecuje Państwo.

W związku z powyższym USTALA SIĘ, że :

OPŁATĘ ZA MIESIĄC MARZEC NALEŻY UIŚCIĆ W NIEZMIENIONEJ WYSOKOŚCI! Zwroty za wyżywienie podczas nieobecności w marcu będą odliczone w pierwszym miesiącu po powrocie dzieci do przedszkola!

OPŁATA ZA KWIECIEŃ I EW. KOLEJNE MIESIĄCE ZDALNEJ DZIAŁALNOŚCI WYNOSI 135,0 ZŁ ZA KAŻDE DZIECKO (bez ulg dla rodzeństwa)

PŁACIĆ NALEŻY TYLKO PRZELEWEM NA RACHUNEK BANKOWY PRZEDSZKOLA –

               ALIOR BANK: 14249000050000453072389572

                       lub PKO: 35 1020 1491 0000 4502 0049 8212

Wspólnie walczymy z epidemią, znajdujemy się w sytuacji, która wymaga wzajemnego zrozumienia, wsparcia i empatii dlatego też liczymy na to zrozumienie

DZIĘKUJEMY I POZDRAWIAMY SERDECZNIE