Pasowanie na ucznia klasy „O”.

                  Tradycją naszego przedszkola stała się uroczystość „ Pasowania na ucznia
kl. O” . Pasowanie to swoisty test różnych umiejętności, a  w  szczególności
opanowanie tremy  i innych emocji.

 
                   

   5 listopada 6- latki z grup: KRECIKÓW A i B,
MISIAKÓW oraz DUSZKÓW dzielnie stawiły  czoła wcale niełatwym zadaniom . Musiały poradzić sobie z  rozwiązywaniem różnorodnych zadań, okazało się,że:

·        potrafiły wyrecytować wiersz,

·        segregować klocki wg. kolorów,

         
               

  ·        ułożyć bajkowe puzzle,

·        śpiewać piosenki,

·        dopasować cyfry do ilości elementów na kostce,

·        policzyć głoski w wyrazach ,

.        posegregować przybory służące do nauki i zabawy,

.        wyszukać rekwizyty do znanych bajek :

              

    Dzieci udowodniły, że mają  bogaty zasób wiadomości i doświadczeń, bo wszystkie zadania wykonały perfekcyjnie.
    Następnie odbyło się uroczyste ślubowanie. Aktem zwieńczającym całą uroczystość
było pasowanie ogromną kredką przez Panią Dyrektor wszystkie 6- latki.
Każdy ~ uczeń kl. O ~ otrzymał pamiątkowy dyplom oraz maskotkę.

Cała uroczystość zakończyła się odśpiewaniem przedszkolnego hymnu

                          ~” Witajcie w naszej BAJCE” ~       

                                                                                  / Barbara Gut/