Przedszkolaki pomagają zwierzakom ze schroniska „Przytulisko”

W naszym przedszkolu odbyła się akcja społeczna niesienia pomocy zwierzętom ze schroniska „Przytulisko”. Po skończonej zbiórce odwiedziła Nas przedstawicielka -ze schroniska ze swoim czworonożnym przyjacielem „Rambo”. Mogliśmy przekazać dary, które tak dzielnie zbieraliśmy.

CEL AKCJI:

– kształtowanie pozytywnych postaw dzieci wobec zwierząt;
– dziecko rozumie pojęcie prawa zwierząt i potrzebę humanitarnego ich traktowania;
– potrafi wskazać dobre i złe zachowania człowieka wobec zwierząt;
– rozumie znaczenie słów „pies przyjacielem człowieka”;
– kształtowanie wrażliwości i empatii oraz odpowiedzialności za los bezdomnych zwierząt;
– nauka niesienia pomocy poprzez zbiórkę pożywienia, kocy, maskotek, misek dla bezdomnych czworonogów.

 

 

img_5024 img_5025 img_5026 img_5027 img_5028 img_5029 img_5030 img_5031 img_5032 img_5033 img_5034 img_5035 img_5036 img_5037 img_5038 img_5039 img_5041 img_5042 img_5043 img_5044 img_5045 img_5046 img_5047 img_5048 img_5049 img_5050 img_5051 img_5052 img_5054 img_5056 img_5058 img_5059 img_5061 img_5064 img_5066 img_5068 img_5069 img_5072 img_5075