Pszczółki

Czwartek 16.04.2020

1. Każdy jest inny – pojęcia matematyczne.

Dzieci jak i rodzice odrysowują na jednej stronie kartki stopę, a na drugiej stronie dłoń. Porównujemy, czy mamy takie same stopy, dłonie. Dzieci określają czym się różnią. Porównują wielkości, używając określeń: „większa”, „mniejsza”.

Następnie stajemy z dzieckiem naprzeciwko lustra, jeśli nie mamy dużego lustra stajemy naprzeciwko dziecka. Dzieci określają różnice pomiędzy dzieckiem a rodzicem ( jeśli dzieci mają rodzeństwo, zabawę można wykonać z rodzeństwem) . Dzieci określają kto jest mniejszy kto jest większy?, Kto w naszej rodzinie jest najwyższy? Kto jest najniższy? Porównujemy nasze oczy, uszy, nosy, włosy. Wyjaśniamy dzieciom, że każdy rośnie czasami wolniej a czasami szybciej.

„Zabawa o kim myślisz?” Mówimy dzieciom aby pomyślały o kimś z naszej rodziny, tłumaczymy, że będziemy zadawać pytania a ono może odpowiadać tak lub nie. Zadaniem rodzica jest odgadnięcie o kim myśli dziecko. Pytania ” Czy jest to dziewczynka?,  Czy nosi okulary?, Czy ma brązowe włosy? itd. Zabawę powtarzamy, lecz tym razem, rodzic myśli o kimś z rodziny, a dziecko zadaje pytania i odgaduje.

Przygotowujemy dzieciom odrysowane na kartce papieru paski różnej długości. Prosimy dziecko o ich wycięcie, a następnie ułożenie na kartce : od najmniejszego do największego , oraz od największego do najmniejszego. Na koniec dziecko przykleja paski do kartki w ułożeniu od największego do najmniejszego.

2.