Pszczółki – zadania

Środa 06.05.2020

1. Strażacki konkurs – wiersz M. Berowskiej

W pewnym miasteczku przy głównej ulicy,

zjawił się plakat na białej tablicy.

Przyszedł Pan burmistrz i starosta z żoną,

żeby przeczytać, co tam ogłoszono.

– Konkurs! No, proszę! Och, nie byłe jaki!

Kto wygra, będzie mógł zostać strażakiem!

– Co trzeba zrobić? – pytają się wszyscy!

– Trenować, żeby być dzielnym i szybkim!

Wnet się rozniosło pomiędzy chłopcami,

bo wszyscy chcieliby być strażakami.

Każdy odważnie i z sikawką w dłoni

biegłby ratować dom czy las, gdy płonie.

Mieszkańcy miasta i duzi i mali,

przyszli na rynek i wystartowali.

Komendant straży zawołał: – No, wreszcie

każdy strażakiem mógłby być w tym mieście!

 

Wyjaśniamy dzieciom:

W wielu miejscowościach obok Państwowej Straży Pożarnej organizowana jest Ochotnicza Straż Pożarna. Należą do niej ludzie, którzy pracują w innych zawodach, ale uczą się, jak postępować w przypadku pożaru, i biorą udział w akcjach ratowniczych.

Zabawa „Zostanę strażakiem” . Zapowiadamy

– Konkurs! No proszę! Och nie byle jaki! Kto wygra będzie mógł zostać strażakiem. Strażak musi być spostrzegawczy, szybki i zręczny. Zobaczymy, jak poradzisz sobie z tymi zadaniami.

1) Dziecko zakreśla pętlą na kartce numer alarmowy 998, spośród czterech kombinacji 989 899 988 998. Gdy dziecko prawidłowo zakreśli numer,  otrzymuje od nas plakietkę z uśmiechem.

2) Dziecko wykonuję budowle z klocków według wzoru

95931960_2328153350819931_3182826901005664256_n

Po poprawnym wykonaniu zadania dziecko otrzymuję kolejną plakietkę z uśmiechem.

3) Dziecko otrzymuje kubek napełniony wodą, ich zadaniem jest przejście danej odległości bez rozlania wody. Plakietkę z uśmiechem otrzymuje dziecko ,gdy nie rozlało wody.

4) Na stoliku ustawiona jest świeczka w płaskim świeczniku. Dzieci ustawiają się w wyznaczonym miejscu i starają się zdmuchnąć świeczkę. Dzieci stoją w znacznej odległości tak, aby musiały nabrać dużo powietrza, żeby zdmuchną świeczkę. Gdy dziecku uda się zdmuchnąć świeczkę otrzymuję plakietkę.

Nagradzamy dzieci brawami za ukończenie konkursu i razem z nimi wykonujemy medal dzielnego strażaka.

2. Kolorowe obrazki – zajęcia plastyczne.

Dzieci otrzymują przyklejony na kartonie biały ręcznik papierowy oraz flamastry  ( czarny, brązowy, zielony, fioletowy, pomarańczowy). Dzieci wykonują pracę, tworzą dowolne obrazki, delikatnie rysując na ręczniku. Po zakończeniu rysowania dziecko otrzymuje spryskiwacz. Zwilża rysunek wodą, obserwuję zmianę barw. Dzieci zauważają, że kolory rozpływają się , zmieniają barwy.