Rodzice u Smerfów

   19 listopada Smerfy zaprosiły swoich Rodziców na zajęcie.
Pani Kasia razem z MIsiem Pysiem przygotowała dla dzieci specjalne zadania.

            

   Misio chciał sie ubrać na zimę, ale nie wiedział jak i dzieci pomogły mu rozwiązać ten problem.Podzieliły różne rzeczy na zimowe i letnie, i nie było w to dla nich  wcale trudne.
  Kolejnym zadaniem było wykonanie projektu płaszczyka zimowego dla Misia Pysia.

     

    To zadanie było tym bardziej atrakcyjne dla dzieci, że pomagali  Rodzice.  Wspólne projekty płaszczyków, ozdabiane  kredką, wycinanką,  krepą  i  różnymi  materiałami  zaowocowały  ciekawymi  wzorami.  Podobały  się nie tylko  Misiowi,  ale także  dzieciom i Rodzicom.

    

   Smerfy jeszcze pokazały  Gościom jak śpiewają i bawią się do piosenki.
Okazało się, że są już prawdziwymi, odważnymi  przedszkolakami i potrafią pięknie pracować na zajęciu.
                                                                                                               /MSz/