Skrzaciki

Witajcie Skrzaciki 😀

Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ziemi. Przygotowałam dla Was zabawę matematyczną.

Policz, a następnie w  wyznaczonym miejscu narysuj tyle kresek, ile jest koszy w poszczególnych zbiorach:

Karta pracy 3

A teraz spróbujcie stworzyć wspólnie z rodzicami „Recyklingową orkiestrę”.

Rodzic proponuje dziecku utworzenie orkiestry, w której instrumentami będą plastikowe pojemniki, papier i puszki. Rodzic jest dyrygentem, a dziecko gra na „instrumentach”. „Dyrygent” wystukuje rytm, które „orkiestra” powtarza. Następnie rolę dyrygenta przejmuje dziecko.

Miłej zabawy 😀