Święto Naszych Pań!

14 października jak każe tradycja obchodziliśmy Dzień Nauczyciela w przedszkolu.
Spotkaliśmy się wszyscy w sali gimnastycznej gdzie obejrzeliśmy krótki program artystyczny grupy Misiaków.Po występie każda Pani dostała laurkę i mogła obejrzeć swój portret, bo Duszki namalowały wszystkie Panie nauczycielki.Bardzo nam się podobały nasze wizerunki- może zastanowimy sie nad zaproponowaną przez dzieci nową fryzurą?

prace dzieci