Ubezpieczenie dzieci w roku szkolnym 2018/2019

Dzieci (zgłoszone przez Rodziców) w naszym przedszkolu są objęte ubezpieczeniem w firmie InterRisk od dn.01-09-2018 do 31-08-2019r.

Zgłaszać szkodę można na różne sposoby, jednak najlepiej drogą internetową, na stronie: https://zgloszenie.interrisk.pl/assetclaim/new

Jak zgłosić szkodę