DZIAŁANIA PLASTYCZNE ŻABEK

20160923_094835

Poprzez działania plastyczne dzieci ciągle  rozwijają się, uwalnia się ich indywidualna ekspresja oraz emocje i odczucia związanie z ich obecnym stanem psychicznym oraz fizycznym.

Założenia arteterapii staramy się wykorzystywać podczas codziennych zabaw. Podczas takich zajęć Żabki mają możliwość wyrażania tych myśli i przeżyć, które są trudne do przekazania w słowach, ujawnienia tych, które są tłumione oraz odreagowania emocji, napięć, a także odnajdowania zadowolenia w sztuce.

Zajęcia plastyczne dają nie tylko radość, możliwość działania i tworzenia. Rozwijają także wyobraźnię, myślenie, pamięć i uwagę.

BMG