ZAPISY DZIECI NA KOLEJNY ROK SZKOLNY 2024-2025

Zaczynamy już od  stycznia nabór dzieci na nowy rok szkolny 2024-2025.

Wnioski należy składać w kancelarii przedszkola NAJPÓŹNIEJ do 30 kwietnia, JEDNAK ZAZNACZAMY, ŻE NABÓR MOŻE ZAKOŃCZYĆ SIĘ SZYBCIEJ JEŚLI  WPŁYNIE DUŻO WNIOSKÓW!  Wówczas decyduje kolejność zgłoszeń!

Pierwszeństwo mają- rodzeństwo dzieci uczęszczających oraz dzieci zgłoszone tylko do naszego przedszkola!

Lista dzieci przyjętych do placówki oraz dalsze informacje będą wywieszone  po 15 maja na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.

W przypadku braku miejsc, rodzice dzieci nieprzyjętych do przedszkola mogą starać się o wpisanie dzieci na listę rezerwową.

Dzieci 2,5-3-4-5-6 letnie można zapisywać  na 8 godz. z pełnym wyżywieniem.

Można również zgłaszać dzieci niepełnosprawne, które w miarę naszych możliwości organizacyjnych i kadrowych mogą być przyjęte na nowy rok szkolny- nabór tych dzieci przeprowadzany jest odrębnie.

Warunkiem wpisania dziecka do ewidencji przedszkola na rok szkolny 2024-2025  jest uiszczenie opłaty wpisowej w wys.150,0 zł do dn.31 maja 2024r. w kancelarii przedszkola lub na rachunek bankowy:

  • PKO BP 35 1020 1491 0000 4502 0049 8212
  • ALIOR BANK  14 2490 0005 0000 4530 7238 9572

Brak terminowej wpłaty będzie równoznaczny z rezygnacją z przedszkola!!Dziecko zostanie skreślone z listy.

Dokładnych informacji udzielamy w przedszkolu lub pod tel.523975414.

ZAPRASZAMY!

Zapraszamy do pobrania Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola na nowy rok szkolny  i przesłania jej lub dostarczenia jak najszybciej do przedszkola .

KARTA ZGŁOSZENIA 2024 Karta 2024-klauzula informacyjna