ZAPRASZAMY NIEPEŁNOSPRAWNE MALUCHY

Z radością informujemy , iż od 1 września 2015 r. będzie funkcjonował w naszym przedszkolu

ODDZIAŁ INTEGRACYJNY     dla dzieci 3-4 letnich z niepełnosprawnością intelektualną

ze sprzężeniami z niepełnosprawnością somatyczną!

Grupa będzie liczyła 20 dzieci. Prowadzić ją będą nauczyciele z kwalifikacjami oligofrenopedagogicznymi.

Kartę zgłoszenia dziecka wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej można składać w kancelarii przedszkola    do   dn.20 sierpnia br. -liczba miejsc ograniczona!

Kwalifikacja dzieci będzie uzależniona od możliwości organizacyjnych
i kadrowych naszego przedszkola, a ogłoszenie o przyjęciu dzieci nastąpi w dniu 26 sierpnia br.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE!