Zimorodek klejnotem naszych rzek i jezior

Taki temat miały zajęcia, które 19 października przeprowadziła w grupie „Duszki” pani Grażyna Jaszewska z Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Dzieci spotkało mnóstwo atrakcji, m. in. prezentacja multimedialna, gigantyczne puzzle i równie rozległe domino. Nie zabrakło też związanych z tematem upominków dla wszystkich „Duszków”.