Integracja

Wśród bogatej oferty naszego przedszkola jest również propozycja dla dzieci niepełnosprawnych- proponujemy naszą „BAJKĘ” jako miejsce spotkań i wspólnych zajęć dzieci niepełnosprawnych i sprawnych z nadzieją i głębokim przekonaniem na obustronne korzyści.

Obejmujemy opieką , zajęciami i indywidualnym wsparciem dzieci posiadające orzeczenia i opinie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej .Dla tych dzieci , zgodnie z zaleceniami Poradni i w miarę naszych możliwości ,organizujemy zajęcia:

-logopedyczne,

– rehabilitacji ruchowej oraz SI,

-indywidualne zajęcia terapeutyczne,

-zajęcia metodą Weroniki Sherborne,

-hipoterapię,

-dogoterapię  ( od  IX 2018  zajęcia zawieszone)

Systematycznie wzbogacamy bazę i wyposażenie przedszkola. Mamy własną Salę Doświadczania Świata, salę do rehabilitacji i SI  oraz salę terapii indywidualnej. Pomieszczenie do hipoterapii w ogrodzie przedszkolnym.

Wszystko to ma służyć przekonaniu, że obecność niepełnosprawnych w codziennym życiu jest oczywista. Dlatego tak ważnym jest, aby wspólne „uczenie się siebie” zapoczątkować już dzieciństwie , wtedy, gdy z reguły małe zdrowe i sprawne dzieci i te niepełnosprawne podchodzą do siebie bez uprzedzeń, otwarcie, bez dystansu i oporu, z naturalną życzliwością i chęcią niesienia pomocy.

 

IMG_2801IMG_0265 IMG_0268   IMG_2799IMG_2784IMG_2777IMG_2776IMG_2768IMG_2757IMG_2756IMG_2742IMG_2740IMG_2735IMG_2729