Nasze publikacje

Integracja a wszechstronny rozwój dziecka

Trzeba w każdym dziecku umieć dojrzeć jego punkt Achillesowy, kojący, słaby punkt, który trzeba leczyć i jednocześnie trzeba dostrzec jego punkt Archimedesowy – ten punt oparcia, dzięki któremu można wydobyć z dziecka nieznane, a wielkie siły”.

Maria Grzegorzewska

Wybór przedszkola dla rodziców jest niezwykle ważnym momentem. Każdy rodzic pragnie, by jego dziecko trafiło w jak najlepsze miejsce, w którym maluch będzie czuł się dobrze i bezpiecznie.

Do wyboru mamy różnego rodzaju placówki, w tym przedszkola z oddziałami integracyjnymi. Posyłając swoje dziecko do takiego przedszkola, rodzice często zastanawiają się na czym integracja polega i w jaki sposób wpłynie na rozwój ich pociechy. Grupa integracyjna daje szansę na wspólne funkcjonowanie wszystkich dzieci bez względu na dzielące ich różnice. Zapewnia możliwość przebywania razem dzieciom zdrowym i z niepełnosprawnościami. Daje szansę na wspólną naukę, zabawę i rozwój. Przyjrzyjmy się temu, w jaki sposób takie grupy funkcjonują w praktyce.

W grupach integracyjnych realizowany program jest dokładnie taki sam, jak w innych grupach. Dzieci w żaden sposób nie uczą się „mniej” od swoich rówieśników. Program dostosowany jest do każdego dziecka z niepełnosprawnością indywidualnie i czuwa nad tym nauczyciel współorganizujący kształcenie. Dlatego też rodzice nie muszą się obawiać o poziom nauczania ich dzieci, tego, że będzie on zaniżany. Ważnym aspektem integracji jest obecność drugiego nauczyciela, a także liczebność takich grup (od 15 do 20 dzieci). Dzięki czemu podejście do wszystkich dzieci staje się jeszcze bardziej indywidualne. Kadra posiada wykształcenie w zakresie edukacji specjalnej, a swoją wiedzę i umiejętności wykorzystuje w pracy zarówno z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, jak i pozostałymi. Zapewnione są także różnego rodzaju zajęcia dodatkowe w ramach terapii z których często korzysta cała grupa (np. zajęcia w sali doświadczania świata, dogoterapia itd).

Dzieci przebywające na co dzień ze swoimi kolegami z niepełnosprawnościami uczą się akceptacji, tolerancji i empatii. Czerpią radość z pomagania innym, mają poczucie odpowiedzialności za siebie i kolegów. Rodzice mogą być pewni, że z biegiem lat jakakolwiek „inność” nie będzie dla ich dziecka niczym dziwnym, czymś czego mogą się bać lub brzydzić. Dzieci uczące się w oddziałach integracyjnych są pełne zrozumienia dla innych, potrafią identyfikować się z nimi, akceptować ich bez względu na różnice.

Oczywiście korzyści płynące z integracji są również kluczowe dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dzieci te nie są traktowane, jako inne, tylko są częścią wspólnoty w której wszyscy są równi. Realizują takie same zadania, jak ich pozostali rówieśnicy, tylko są one dostosowane do ich potrzeb i możliwości, dzięki czemu nie czują się gorsi. Funkcjonując wśród zdrowych osób wejście w społeczeństwo jest dla nich o wiele prostsze, są przygotowane do radzenia sobie w różnych życiowych sytuacjach.

Przebywanie dzieci w grupach integracyjnych nie niesie za sobą negatywnych konsekwencji. Problemem jest zbyt mała jeszcze liczba oddziałów integracyjnych, dlatego niestety cały czas żywe są stereotypy z nimi związane. Powstawanie coraz większej ilości takich grup pozytywnie wpływa na świadomość tego, jakie skutki niesie za sobą integracja.

PAMIĘTAJMY- Warto posyłać swoje pociechy właśnie do oddziałów integracyjnych, jeśli chcemy, by nasze dzieci stawały się jeszcze wrażliwsze, los innych nie był im obojętny, a trudności motywowały je do działania.

opracowała Aleksandra Jońca

Bibliografia:

1. Fiołka H., Kształcenie integracyjne szansą rozwoju dziecka nie tylko niepełnosprawnego, http://www.czasopismoippis.up.krakow.pl/wp-content/uploads/2015/01/Hanna-FIOŁKA.pdf(dostęp: 04.10.2021).

2. Janczak-Cwil E., Zalety i wady przedszkola integracyjnego, https://mamotoja.pl/czym-rozni-sie-przedszkole-integracyjne-od-zwyklego,problemy-wychowawcze-artykul,26815,r1p1.html (dostęp: 05.10.2021).

3. Klasa integracyjna – wady i zalety, https://www.nn.pl/blog/posts/2020/klasa-integracyjna-wady-i-zalety.html (dostęp: 04.10.2021).

4. Meslin A., Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, czyli integracja zespołu klasowego, https://www.zycieszkoly.com.pl/artykul/jeden-za-wszystkich-wszyscy-za-jednego-czyli-integracja-zespolu-klasowego (dostęp: 05.10.2021).

5. O integracji, https://pp19.pl/oferta/o-integracji (dostęp: 05.10.2021).

6. Przedszkole integracyjne – poznaj wady i zalety tego rozwiązania, https://www.wonga.pl/zaradnik/ile-kosztuje-przedszkole-integracyjne-wady-i-zalety (dostęp: 04.10.2021).

7. Skowrońska A., Wychowanie integracyjne – cele, założenia, zalety i wady, http://old.sp20.com.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=149&Itemid=52 (dostęp: 04.10.2021).

Nasze uczucia i emocje

Głównym celem pracy nauczycieli przedszkola jest wspomaganie rozwoju społeczno – emocjonalnego dzieci w różnych sferach działalności. Rozpoczęcie przygody dziecka z przedszkolem jest  momentem, w którym emocje odgrywają duża rolę w rozwoju naszej pociechy. Zapoczątkowuje się proces kształcenia umiejętności wyrażania emocji w czasie całodziennego pobytu w przedszkolu: od powitania aż do odbioru dziecka przez rodzica. Aby ten proces przebiegał w sposób właściwy, nauczycielki we wszystkich grupach wykorzystują różnorodne metody i formy pracy, wspierające rozwój emocjonalny dzieci. Ułatwia to kształcenie obrazu własnego „Ja”, respektowania norm i zachowań akceptowanych społecznie, jednocześnie rozwijana jest świadomość moralna dzieci. Podczas różnorodnych form aktywności w przedszkolu dbamy o umiejętność wyrażania emocji. Jest to ważny element procesu dydaktyczno – wychowawczego podlegającego obserwacji.

We wszystkich grupach funkcjonują kąciki tematyczne gdzie podczas zabaw można obserwować zachowania dzieci. W roku szkolnym dzieci mają możliwość uczestnictwa w zorganizowanych wyjazdach do teatru, co pozwala na wyrażanie swoich emocji podczas toczącej się akcji spektaklu. Jak co roku w naszym przedszkolu dzieci mają okazję wziąć udział w cyklicznym przedstawieniu , pt. „Przegląd Bajek w Bajkach” pod hasłem „Emocje”, gdzie dzieci – aktorzy mogą się wcielić w różne role i odtworzyć emocje wybranych postaci. Podobnym celom służą również nasze cykliczne spotkania z teatrem Vaśka.

We wszystkich grupach wiekowych, dzieci mają możliwość pracy nad swoimi emocjami w różnych formach działalności artystycznej: muzycznej, tanecznej, plastycznej, teatralnej. Efekty tej działalności przedstawione są na forum przedszkola oraz dla rodziców i dla środowiska lokalnego (dom opieki, szkoła).

Znaczące są kontakty dzieci niepełnosprawnych z pełnosprawnymi, gdyż w trakcie obserwacji zachowań dzieci niepełnosprawnych pozostałe uczą się szacunku dla nich i jednocześnie nie budzi zdziwienia ich zachowanie, nie szydzą, nie wyśmiewają – tylko czują naturalną potrzebę pomocy i opieki. Radzenie sobie z emocjami wpływa na eliminowanie zachowań agresywnych dzieci, co dzięki intensywnej współpracy z terapeutami i Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną daje konkretne efekty.

Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej prezentacji i zapoznania się z głównymi założeniami, celem i formą pracy zajęć stymulująco-terapeutycznych prowadzonych Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

UWAGA!

Ogłaszamy nabór do nowej grupy na drugie półrocze szkolne 2015/2016. Zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu o godz. 16.05. Chętnych Rodziców z dziećmi zapraszamy do zapisania się u p.Kasi (Żabki) lub p.Basi (Biedronki). 

BMG

W jedności siła!

 W jedności siła!
Współpraca rodziców z przedszkolem.

Od zarania dziejów pierwszymi nauczycielami są rodzice. To oni jako pierwsi wpajają dzieciom reguły i zasady, których ono musi przestrzegać, aby zostać zaakceptowanym w społeczeństwie. To oni przekazują dzieciom informacje pozwalające zrozumieć otaczający je świat. Dlatego też rodzice uznawani są za pierwszych i głównych wychowawców. Czytaj dalej