W jedności siła!

 W jedności siła!
Współpraca rodziców z przedszkolem.

Od zarania dziejów pierwszymi nauczycielami są rodzice. To oni jako pierwsi wpajają dzieciom reguły i zasady, których ono musi przestrzegać, aby zostać zaakceptowanym w społeczeństwie. To oni przekazują dzieciom informacje pozwalające zrozumieć otaczający je świat. Dlatego też rodzice uznawani są za pierwszych i głównych wychowawców.

Z chwilą pojawienia się placówek oświatowo- wychowawczych i nauczycieli, którzy zajęli się nauczaniem dzieci, część rodziców zmieniło swoje nastawienie do nauczania przelewając odpowiedzialność za rozwój własnego dziecka na nauczycieli twierdząc, że „przecież oni od tego są, żeby nauczyć moje dziecko!”. Jednak jest w tym zdaniu pewna sprzeczność, bo racją jest, że praca nauczycieli polega na tym, żeby rozwijać zdolności dzieci i kształtować ich charakter. Jednak czy to jest tylko zadaniem nauczycieli? Czy przez te kilka godzin dziennie, mając 25 osobową grupę dzieci nauczyciel jest w stanie poświęcić Waszemu dziecku odpowiednią ilość czasu? Otóż nie. Dlatego musimy zapamiętać, że troska i odpowiedzialność za wychowanie i wykształcenie dzieci jest wspólna, tak dla nauczycieli, jak i rodziców. Oba te środowiska, mianowicie placówka oświatowo- wychowawcza oraz dom rodzinny powinny ściśle ze sobą współpracować.

Przedszkole jest pierwszą placówką oświatowo- wychowawczą, gdzie współdziałanie z rodzicami odgrywa ogromną rolę. Rozpoczyna się ono już w czasie rekrutacji do przedszkola, kiedy to rodzice po raz pierwszy mają kontakt z nauczycielami konkretnej placówki, którzy swoją życzliwością starają się wzbudzić w rodzicach zaufanie. I najczęściej te spotkania stają się podstawą do dalszej współpracy, która to powinna trwać przez cały czas pobytu dziecka w przedszkolu, a następnie w szkole.

Zdarzają się sytuacje kiedy rodzice są niezadowoleni, mają pretensje, pojawiają się pytania:

 • Dlaczego musimy płacić taką kwotę na Radę Przedszkola?
 • Po co w ogóle to jest?
 • Po co organizuje się tyle imprez w przedszkolu?
 • Czy oni tam nie mają co robić?   Co ta nauczycielka znowu wymyśliła?!

W związku z tego typu wątpliwościami nasze przedszkole wyszło rodzicom naprzeciw. Stworzyliśmy i realizujemy całoroczny „Plan Współpracy z Rodzicami”, w którym zostało ustalone kilka propozycji współpracy. Po zaznajomieniu się z nimi, Szanowni Rodzice, z pewnością dojdziecie do wniosku, że każde działanie w przedszkolu ma swój ukryty cel.

Formy współpracy z rodzicami w naszym przedszkolu:

 1. Strona internetowa naszego przedszkola, na której  również można znaleźć ciekawe publikacje.
 2. Spotkania z rodzicami- organizowane są w celu dostarczenia rodzicom konkretnych informacji. Spotkania te są okazją do wymiany doświadczeń wychowawczych prowadzonych w formie dialogu nauczycielki z rodzicami, jednak ważne jest, by dialog ten oparty była na obustronnym zaufaniu i wymianie poglądów. Tę formę współpracy wzbogacamy zapraszając psychologów, lekarzy, logopedów, prawników. Dzięki temu rodzice mają możliwość rozmowy z fachowcem i indywidualnego podejścia do problemów wychowawczych.
 3. Zajęcia otwarte- rodziców zapraszamy również na tak zwane zajęcia otwarte, kiedy to mają możliwość przyglądać się swoim pociechom w czasie zajęć i mogą zaobserwować, jak zachowuje się ich dziecko, czy wypełnia polecenia nauczyciela i jak współpracuje w grupie rówieśniczej.
 4. Indywidualne rozmowy z rodzicami- nauczycielki naszego przedszkola chętnie prowadzą tego typu rozmowy z rodzicami w którzy chcą uzyskać pełne informacje o swoim dziecku. Ta forma współpracy pozwala w dyskretny sposób omówić zarówno miłe, jak i przykre zagadnienia.
 5. Gazetka dla Rodziców- jest to miejsce, w którym nauczycielki umieszczają informacje dotyczące miesięcznych zamierzeń wychowawczych, teksty wierszy i piosenek, ciekawostki z życia przedszkola oraz różnego typu ogłoszenia. Pozwala rodzicom w spokoju zaczerpnąć ważnych informacji.
 6. Uroczystości- Niezwykle ważną formą współpracy są uroczystości przedszkolne, m.in.: Andrzejki, Wigilia i Jasełka, itp. W przygotowaniach do tego typu imprez uczestniczą w sposób pośredni lub bezpośredni również rodzice (przygotowując strój na przedstawienie lub pojawiając się na nim). Umożliwia to nawiązanie serdecznego kontaktu i ukazanie rodzicom umiejętności dzieci zdobytych w przedszkolu.
 7. Festyn Rodzinny- już od kilku lat jest organizowany festyn, na którym zarówno dzieci, jak i rodzice mają możliwość w przyjemny sposób spędzić wolny czas we wspólnym gronie. Kwestując pozyskujemy również dodatkowe środki na pracę placówki, co jednocześnie wiąże się ze zdobyciem dodatkowych pomocy wspierających rozwój naszych pociech.

Przedszkole pracuje w oparciu o minimum programowe  zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz programy wybrane przez poszczególne nauczycielki. Dzieci nabywają tu wiedzę z kilku dziedzin, w szczególności treści związane z wychowaniem umysłowym, moralno- społecznym i estetycznym, na które składają się działalność plastyczno- konstrukcyjna i wychowanie muzyczne, a także treści kształtujące pojęcia matematyczne i przyrodnicze. Nie bez znaczenia jest wychowanie zdrowotne i aktywność ruchowa prowadząca do harmonijnego rozwoju. Przedszkole wyposaży dziecko w potrzebne umiejętności umożliwiające rozpoczęcie nauki w zreformowanej szkole.

Jednak musimy pamiętać, że wszystko to będzie możliwe dzięki współpracy środowiska przedszkolnego i rodzinnego, a także dzięki traktowaniu przedszkola, jako placówki która ma za zadanie kształcić dziecko, a nie „przechowywać” je tylko na czas pracy rodziców. Nasuwa  się tu tylko jedno zdanie na podsumowanie:

Drodzy Rodzice – W JEDNOŚCI SIŁA!!!

/oprac. mgr Agnieszka Rymon- Lipińska/