Nasza wizytówka

Jesteśmy przedszkolem, które przyjęło w 2000 r.  nazwę „Bajka”  ponieważ … przez bajki i baśnie wprowadzamy  dzieci w  świat  marzeń.

Uczymy je wrażliwości, odróżniania dobra od zła, tolerancji,  poznawania siebie i innych,  kształcimy pozytywne systemy wartości .
W ciągu naszej pracy staramy się kształtować wszechstronny  rozwój dzieci uwzględniając elementy nowatorskich metod i programów  oraz ich  zdolności i zainteresowania.

Jesteśmy przedszkolem o profilu artystyczno-sportowym ponieważ uważamy, że:

  •    ważnym elementem wychowania i nauczania w naszym przedszkolu jest integracja zajęć plastycznych, technicznych, muzyczno-ruchowych i teatralnych,
  •    ruch jest naturalną potrzebą dziecka, gwarantuje prawidłowy rozwój dziecka, a rozwijany w korelacji z działaniami rytmiczno-muzyczno-słownymi daje dziecku    gwarancję rozwijania inwencji twórczej i samoekspresji.

Dlatego też wprowadzamy:

  • zajęcia  z poznawaniem nowych technik plastycznych- np. malarstwo, de coupage, papieroplastyka, garncarstwo,
  • zajęcia umuzykalniająco-taneczne,  łączenie  plastyki z muzyką,  ruchu z muzyką,  słuchanie muzyki poważnej,
  • techniki teatralne rozwijające ekspresję słowną  i muzyczno-ruchową,
  • oprócz tradycyjnych ćwiczeń gimnastycznych naukę  elementów gier  zespołowych – koszykówki, siatkówki, piłki nożnej, tenis ziemny.

Praca dydaktyczno- wychowawcza przedszkola opiera się na łączeniu tych kierunków w taki sposób, by dziecko wprowadzone w świat przedmiotów i zjawisk, słów i znaczeń zdobyło niezbędną wiedzę, ułatwiającą mu orientację w otoczeniu i przystosowanie się do życia w społeczeństwie.

W celu zapewnienia pełnego rozwoju każdego dziecka przedszkole realizuje zadania programowe także w zakresie:

  • rozwoju społeczno-moralnego dzieci,
  • rozwoju mowy i myślenia, rozumienia  pojęć matematycznych,
  • nauki czytania i pisania,
  • poznawania przyrody i tradycji naszego regionu

Zajęcia i zabawy są różnorodne treściowo i metodycznie, co mogą  potwierdzić rodzice uczestniczący w zajęciach otwartych. Staramy się tworzyć miłą i ciepłą atmosferę, aby każde dziecko czuło  się zaakceptowane i bezpieczne, i aby rodzice zostawiali je u nas z  pełnym zaufaniem.

Przedszkole mieści się w centrum miasta. Jest to duży budynek  położony w sąsiedztwie Parku 1000-lecia, co gwarantuje nam spokój i  zielone otoczenie.
Sale są duże i słoneczne, a ćwiczenia gimnastyczne i uroczystości  odbywają się w sali gimnastycznej.

Pragniemy, aby  każde dziecko stało się  aktywne, twórcze,  myślące i wrażliwe  na otaczajacą rzeczywistość!