Programy dydaktyczne

Zatwierdzone przez MEN:

  • „Minimum programowe”-MEN
  • „Program wspomagania rozwoju, wychowania i edukacji starszych przedszkolaków”-DKOS-5002-01/07- E.Gruszczyk-Kolczyńska,E.Zielińska,NOWA ERA
  • „Program wychowania i kształcenia sześciolatków”-DKOS-5002-39/03 – E.Gruszczyk-Kolczyńska,E.Zielińska,NOWA ERA
  • „Nazywanie świata-odimienna metoda nauki czytania”- DKO-5002-15/04-I.Majchrzak
  • „Zabawy i ćwiczenia 5-latków”- H.Czernikowska, E.Makieła
  • „Klucz do uczenia się”- moduły: Program Literacki, Gry Rozwijające
  • „Nasze przedszkole”-Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci”-M.Kwaśniewska,W.Żaba-Żabińska,
  • „KU dziecku”-program wychowania przedszkolnego-B.Bielewicz-Kuźnia,T.Parczewska

Opracowane przez naszą radę pedagogiczną:

  • „Zabawa i ruch to zdrowy duch” – program gimnastyki korekcyjnej” – opr.Beata Reszka
  • „Program działań edukacyjnych ukierunkowanych na naukę czytania dzieci 3-5letnich” – opr. mgr Barbara Masłoch-Gatz

PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I EDUKACYJI WCZESNOSZKOLNEJ WG L.WYGOTSKIEGO