Smerfiki☺️

Smerfiki-ważna informacja

Powoli ruszamy !!
Od 6 maja, rozpoczynamy działalność stacjonarną, jednak wymogi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji nakładają na nas różne warunki , które musimy spełnić.
Przede wszystkim- ze względu na sytuację epidemiczną zmuszeni jesteśmy ograniczyć liczebność grup przedszkolnych.
W związku z powyższym prosimy rodziców pracujących (obojga) o zgłaszanie u nauczycielek w swoich grupach chęci skorzystania ze stacjonarnej opieki.
Zgodnie z wytycznymi – W pierwszej kolejności zapewniamy opiekę dzieciom Rodziców, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu, pracujących w służbie zdrowia, służbach mundurowych i handlu.
Informujemy, że od 6 maja do odwołania nasze przedszkole czynne będzie od 6.30. do 16.30.
W celu optymalizacji organizacji pracy placówki prosimy też Państwa o składanie deklaracji w jakich godzinach dziecko będzie przebywało w przedszkolu.
Zgłoszenia prosimy przekazać do poniedziałku 4 maja do godz.14.00
Dalsze informacje przekażemy w kolejnych dniach.

Przypominamy również o składaniu kart zgłoszeniowych dziecka na przyszły rok szkolny. Wniosek można pobrać na stronie internetowej naszego przedszkola i odesłać na meila, bądź zostawić wniosek w skrzynce pocztowej znajdującej się przy przedszkolu.

Proszę o informację na adres

mirkajanikowska123@gmail.com