1 września nadchodzi…..

DRODZY RODZICE
już za chwilę rozpoczniemy nowy rok szkolny w nowych realiach. ZAPRASZAMY DZIECI 1 WRZEŚNIA DO 8.00!

Jesteśmy już prawie gotowi 🙂

Zachowujemy standardy sanitarne, by dbać o bezpieczeństwo dzieci i swoje, dlatego też Rodziców zobowiązujemy do przestrzegania ustalonych zasad:
PODCZAS PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI
Z PRZEDSZKOLA – OBOWIĄZUJĄCE OD 01.09.2020 r.
1. Dzieci przychodzą do przedszkola zdrowe, bez jakichkolwiek objawów chorobowych i nie zabierają do przedszkola żadnej zabawki oraz jedzenia.
2. Dzieci do przedszkola i z przedszkola przyprowadza tylko jeden rodzic/opiekun, który musi być zdrowy.
3. Rodzic/opiekun do przedszkola wchodzi z zasłoniętą buzią i nosem, obowiązkowo przy drzwiach dezynfekuje sobie ręce.
4. Rodzic/opiekun nie może przemieszczać się po przedszkolu, z wyjątkiem Rodziców dzieci 2,5 i 3 letnich, którzy podprowadzają dzieci do sali bez możliwości wchodzenia do środka.( starsze dzieci mogą same przejść z szatni do sali)
5. Podczas odbioru dziecka z przedszkola rodzic/opiekun pokazuje się w drzwiach i nie wchodzi do sali. Czeka na wyjście dziecka.
6. W szatni rodzic/opiekun zachowuje dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola, jak i innych dzieci i ich rodziców.
7. Podczas przyprowadzania i odbierania dzieci nie przedłuża się czynności ubierania i rozbierania !

RODZIC/OPIEKUN MUSI NIEZWŁOCZNIE ODEBRAĆ DZIECKO Z PRZEDSZKOLA W RAZIE TELEFONICZNEJ INFORMACJI OD NAUCZYCIELA O ZMIANIE STANU ZDROWIA DZIECKA !

W MIESIĄCU WRZEŚNIU ODBĘDĄ SIĘ ZEBRANIA W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH, O TERMINACH POINFORMUJEMY PÓŹNIEJ.