Duszki – 16.04.2021

1. Tytuł najlepszego farmera – gra matematyczna

Do tego zadania musicie zaprosić mamę, tatę, siostra, babcie może być to dowolna osoba.

Gdy już znajdziecie chętne osoby do gry musicie podzielić się na dwie drużyny, każda drużyna otrzymuje koszyk do zbierania punktów. Na podłodze leżą kartoniki z obrazkami zwierząt ( stroną rewersową). Reprezentanci drużyn losują po jednym kartoniku i kładą go po swojej stronie. Następnie ochotnik przelicza sylwety zwierząt i z dostępnych kartoników układa zapis, np. 3 < 7. Drużyna, która wylosowała kartonik z większą liczbą zwierząt otrzymuje jeden punkt lub każda drużyna wrzuca do swojego koszyka tyle punktów, ile zwierząt było na jej kartoniku. Gra toczy się dalej. Na koniec następuje podliczenie punktów i przyznanie tytułu najlepszego farmera.

8

545

554

 

2021-04-15 (10)5

2021-04-15 (1)

2021-04-15 (10)56

 

2021-04-15 (9545)

77777

77898

5544548

544475

2. Ruch to zdrowie

https://www.youtube.com/watch?v=OZ54i4ecwWA

Książka

Proszę o wykonanie zadania z książki cz. 3 strona 76