Gdzie budować gniazdo?

Witajcie Jeżyki!

Posłuchajcie opowiadania Hanny Zdzitowieckiej „Gdzie budować gniazdo?”

https://www.youtube.com/watch?v=Dexn-RADT70

Po wysłuchaniu opowiadania rodzic zadaje pytania, rozmawia z dzieckiem na temat opowiadania

−− Które ptaki rozmawiały o gniazdach?
−− Jakie gniazdo zachwalał dzięcioł, a jakie skowronek?
−− Jakie gniazdo zachwalała jaskółka, a jakie remiz?
−− Co powiedział wróbel na temat gniazd?
−− Z czego ptaki robią gniazda?

Kochani a teraz przebieramy się  w nasze stroje gimnastyczne, bierzemy piłkę i zaczynamy ćwiczenia!

Sprawne szpaki – dziwaki – ćwiczenia gimnastyczne z piłką

https://www.youtube.com/watch?v=OFNJYSN0ZIU

Pozdrawiam K.