Gumisie 08.04.2021.

Witajcie Gumisie 😀

Dzisiaj będziemy liczyć:

Liczenie swoich palców:

  • policzcie czy macie po pięć palców w każdej dłoni: jeden (dotknij kciukiem policzka), dwa (dotknij palcem policzka), trzy (dotknij policzka), cztery (dotknij policzka), pięć (dotknij policzka)
  • liczymy dalej: jeden (dotknij policzka kciukiem drugiej ręki), dwa (dotknij palcem policzka), trzy (dotknij policzka), cztery (dotknij policzka), pięć (dotknij policzka)
  • sprawdzamy, czy w jednej i drugiej dłoni jest tyle samo palców. Proszę zetknij palce jednej dłoni z palcami drugiej dłoni, jeden do jednego…wygląda to tak, jakby palce się witały

Rysowanie śladów dłoni i liczenie palców:

  • Obrysuj swoją dłoń, a następnie policz palce zaczynając od kciuka do małego i od małego palca do kciuka

Liczenie palców u stóp:

  • zdejmijcie skarpetki
  • liczymy palce w jednej stopie, a potem w drugiej, dotykamy i liczymy kolejno palce: jeden, dwa, trzy, cztery, pięć
  • teraz układamy na palce u stóp palce dłoni: jeden do jednego, przykładamy najpierw do jednej stopy, a potem do drugiej i okazuje się, że jest tyle samo

Rysowanie śladów stóp i liczenie palców:

  • Obrysuj swoje stopy, a następnie policz palce u stóp: osobno u każdej stopy, razem u obu stóp, zaczynając od palucha do małego palca i od małego palca do palucha

Wykonaj pracę plastyczną „Apteczka pierwszej pomocy”: