II Przegląd Teatrów Przedszkolnych

15 kwietnia odbył sie drugi już przegląd, w którym udział wzięły dzieci 5-6letnie z chojnickich przedszkoli.Wymaganą przez nas formą teatralną były kukiełki.
Dzieci wykazały się dużymi zdolnościami manipulowania kukłą, a nauczycielki pomysłowością w wykonaniu lalek.Najciekawsze wydały nam się papierowe kukły z bajki „Szewczyk Dratewka” Przedszkola Nr6.
Wszystkie dzieci jednak otrzymały równe nagrody w postaci słodyczy i ładnych książek ufundowanych przez naszą Radę Przedszkola.
W czasie oczekiwania na kolejny występ nauczycielki prowadzące zadawały dzieciom zagadki o tematyce teatralnej.Dało im to możliwość wykazania się wiedzą lub poszerzenia wiadomości-dowiedziały się m.in. co to jest antrakt,akt czy też gong.
Jesteśmy zadowoleni z przebiegu imprezy.Wiemy, że formy teatralne dostarczają dzieciom wiele miłych wrażeń i mobilizują je do twórczych działań.
NA PEWNO POWTÓRZYMY IPREZĘ W PRZYSZŁYM ROKU !