Jeżyki w Chojnickim Domu Kultury

  

   Grupa 5-latków zwiedzała nasz Chojnicki Dom Kultury. Dzieci w ramach zajęć w przedszkolu bawiły się w teatr i dla uzupełnienia poznawanych treści poznały teatr od zaplecza. Pan Mikołajczyk oprowadził wszystkich przez scenę po garderobach i innych ważnych pomieszczeniach.

 

  Dzieci miały okazję nie tylko zobaczyć różne stroje i maski, ale także przymierzyć. Było to dla każdego ciekawe i miłe przeżycie.
                                                                                                                                                /M.Sz.