Kodowanie w przedszkolu

Wracamy do rozpoczętych jesienią zajęć z kodowaniem dla 5-6 latków.

Zajęcia odbywają się w małych grupach, po każdej grupie sala i pomoce są dezynfekowane. Zajęcia odbywają się we wtorki i środy. Koszt zajęć pokrywa przedszkole.

Co to jest Zabawa z kodowaniem?
Podczas warsztatów dla dzieci w wieku przedszkolnym pracujemy na matach edukacyjnych,
tworzymy kody, używamy atrakcyjnych pomocy dydaktycznych: klocków (metoda 6klocków i
klocki Korbo), kolorowych kubeczków, krążków, kształtujemy umiejętność pracy zespołowej, nie
wykorzystujemy sprzętu komputerowego – tzw. kodowanie offline lub kodowanie bez ekranu.

Na warsztatach dla starszych przedszkolaków (6-latki, ew. 5-latki) pracujemy z robotami
edukacyjnymi – na kilku pierwszych zajęciach są to roboty DOC, na kolejnych ozoboty, nie
wykorzystujemy sprzętu komputerowego.
Opis:
Warsztaty z kodowania są to zajęcia, na których dzieci wprowadzane są w świat kodowania.
Kodowanie to rozwój logicznego, algorytmicznego myślenia, rozwój kreatywności, poszukiwanie
nieszablonowych rozwiązań, analizowanie informacji oraz przekładanie języka ludzkiego na język
komputerów. Umiejętność kodowania staje się alfabetem XXI wieku, a wprowadzanie dzieci w
cyfrowy świat staje się nieodłącznym elementem ich wychowania i edukacji. Na zajęciach dzieci
zapoznają się z podstawowymi pojęciami z programowania. Wykorzystujemy nowoczesny model
nauczania STEAM, opierający się na takich dyscyplinach jak: nauki przyrodnicze (Science),
technologia (Technology), inżynieria (Engineering), sztuka (Arts) i matematyka (Math). Nauczanie
tą metodą przyjmuje formę warsztatów – dziecko rozwija w ten sposób kreatywność i szuka własnej
drogi do rozwiązania problemu. Podczas Zabaw z kodowaniem wpieramy rozwój cech młodych
odkrywców, ponieważ to właśnie dzięki nim świat idzie na przód. Każdego dnia powstają nowe
wynalazki, narzędzia i technologie.
Prowadząca:
Lucyna Wodzikowska
Posiada wykształcenie pedagogiczne, przez 9 lat pracowała jako nauczyciel. Ukończyła wiele
szkoleń i warsztatów z zakresu nauczania: kodowania dla dzieci, programowania i robotyki w
edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Entuzjastycznie podchodzi do nauczania
innowacyjnego, kreatywnego oraz przez zabawę, dlatego też stara się propagować edukację w
nurcie STEAM.
Razem z dziećmi, uczęszczającymi na  warsztaty, jesteśmy uczestnikami ogólnopolskiego
programu – Uczymy Dzieci Programować, który objęty jest honorowym patronatem Ministerstwa
Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Cyfryzacji.