Matematyka w skrzacikach :)

W każdy czwartek skrzaciki mają zajęcia dydaktyczne z obszaru matematyki.

dav

Dzisiaj tj. 28.03.2019r. na zajęciach z matematyki dzieci segregowały zbiory, przeliczały fasolki i cebulki, określały których jest mniej, więcej lub tyle samo.  Na koniec każde dziecko otrzymało kartkę z dwiema doniczkami, ich zadaniem było dorysowanie do jednej doniczki 4 cebulek, a do drugiej 4 fasolek. Skrzaciki bardzo chętnie biorą udział w zajęciach  matematycznych, świetnie radzą sobie z przeliczaniem oraz potrafią określić który zbiór jest mniejszy a który większy i jaka jest różnica między zbiorami.

 

 

dav sdr dav dav dav dav dav dav dav dav dav dav dav dav dav dav dav dav dav dav sdr sdr sdr sdr dav dav