Międzyprzedszkolny konkurs o zdrowiu.

29 kwietnia Pani Basia Gut ,jako opiekun Przedszkolnego Koła PCK, zorganizowała w naszej „Bajce” konkurs regionalny nt.”Jak dbam o swoje zdrowie”.
Udział wzięły reprezentacje przedszkoli Nr 2,4,5,6,9 w Chojnicach oraz z Charzyków i Rychnów.
Rozpoczęło się przedstawieniem przygotowanym przez naszą grupę Krecików pt.Zdrowy ząbek”.

/>
Po przedstawieniu dzieci usiadły do stolików i przystapiły do rozwiązywania przygotowanych zadan i zagadek.

/fot-2-x/

Konkurs nie sprawiał dzieciom kłopotu, wszyscy przecież dobrze wiedzą jak i dlaczego należy dbać o zdrowie.
W przerwie Pani Basia zadbała o higienę pracy dzieci i zorganizowała przerywnik- zabawę ruchową,która też jest potrzebna dla zdrowia.

/>
Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja ,a piękne nagrody książkowe ufundował Zaborski Park Krajobrazowy „Bory Tucholskie” i Zarząd PCK w Chojnicach.Wszystkie dzieci oczywiście zostały nagrodzone i bardzo zadowolone wróciły do swoich placówek.

/>
/M.Sz./