Misiaki – 25.05.2020r.

Temat kompleksowy: ,,Dzieci świata” (25-29.05)

Umiejętność ogólna: kształtowanie pozytywnego stosunku do ludzi o innym kolorze skóry i odmienności kulturowej

 25.05.2020r.

1. ,,Prawa dziecka”- rozmowa dziecka z rodzicem w oparciu o bajkę D. Kossakowskiej ,, Krystian w bajkowej krainie” i własną wiedzę; zapoznanie z prawami dziecka;

„Krystian w bajkowej krainie” – słuchanie bajki D. Kossakowskiej.

W pewnej bajkowej krainie wszyscy jej mieszkańcy byli bardzo mili. Pomagali
sobie w trudnych chwilach, wspólnie spędzali wolny czas. Dzieci
bawiły się grzecznie i nigdy nie kłóciły się. Aż tu pewnego dnia do
bajkowej krainy przyjechał chłopiec o imieniu Krystian. Był bardzo hałaśliwy
i nic mu się nie podobało. Zaczął zabierać dzieciom zabawki.
Niektórym z nich nie pozwalał wspólnie bawić się. Dzieci były zdziwione
zachowaniem Krystiana. Nigdy wcześniej nikt tak nie zachowywał się.
Było im przykro i postanowiły porozmawiać z Krystianem. Chciały nauczyć
go zgodnej zabawy i powiedzieć jakie zasady obowiązują w ich
krainie. Ale Krystian nie chciał ich słuchać. Powiedział, że jest od nich
mądrzejszy, zna ciekawsze zabawy i zamierza rządzić bajkową krainą.
Wtedy dzieci poprosiły o pomoc dziadka Leona, który zawsze pomagał
im w rozwiązywaniu trudnych spraw. Nie wiadomo co dziadek powiedział
Krystianowi, ale gdy Krystian przyszedł następnego dnia do dzieci
– był zupełnie innym chłopcem. Najpierw przeprosił wszystkich za swoje
zachowanie, a później powiedział, że bardzo chce pozostać w bajkowej
krainie i wspólnie bawić się. Obiecał też, że zawsze będzie przestrzegał
ustalonych zasad.

Rozmowa na temat wysłuchanej bajki:
– Jacy ludzie mieszkali w bajkowej krainie?
– Kto przyjechał do bajkowej krainy?
– Jakim chłopcem był Krystian?
– Jak zachowywał się Krystian w stosunku do innych dzieci?
– co czuły dzieci, gdy przebywał z nimi Krystian?
– Czego dzieci chciały nauczyć Krystiana?
– co odpowiedział im Krystian?
– Kogo dzieci poprosiły o pomoc?
– co zrobił Krystian po rozmowie z dziadkiem Leonem?
– Jak myślisz co dziadek Leon powiedział Krystianowi?

 ,, Moje wymarzone miejsce”- rysowanie kredkami pastelowymi- wdrażanie do planowania pracy, zagospodarowania całej powierzchni kartki;

dzieci-swiata dzieci swiata dzieci świata prawa dziecka