Misiaki – ważna informacja

W związku z zakończeniem zapisów dzieci, które mają przyjść w miesiącu maju informujemy, że będą funkcjonowały 3 grupy, w których będzie łącznie przebywać 26 dzieci.
Przygotowujemy wszystkie warunki do nowych wymogów.Jednym z nich jest to ,że Rodzice nie wchodzą do przedszkola. Dziecko odbiera pracownik przedszkola i po zmierzeniu temperatury odprowadza do sali zajęć. Rodzic dostaje informację na piśmie z zaleceniami i oddaje podpisaną zanim dziecko przyjmiemy. Druk oświadczenia otrzymacie od nauczycielek w grupach.

OPŁATA ZA PRZEDSZKOLE W MAJU DLA DZIECI,KTÓRE BĘDĄ UCZĘSZCZAĆ WYNOSI 270,0 + 6,0 ZA KAŻDY DZIEŃ WYŻYWIENIA
(odliczone będą nieobecności z marca za wyżywienie)

opłata za dzieci,które nadal objęte są zdalnym nauczaniem wynosi 135,0zł!