Nabór na nowy rok szkolny 2017-2018.

Zaczynamy już nabór dzieci na nowy rok szkolny 2017-2018 .

Wnioski należy składać w kancelarii przedszkola do 30 kwietnia!

Dzieci 2,5-3-4-5 letnie można zapisywać tylko na 8 godz. z pełnym wyżywieniem. Dzieci 6 letnie można zgłaszać do  przedszkola na 5 godz. z ciepłym napojem (dzieci przynoszą swoje śniadanie) lub na 8 godz. z pełnym wyżywieniem i  pełną odpłatnością. Można również zgłaszać dzieci niepełnosprawne, które w miarę naszych możliwości organizacyjnych i kadrowych mogą być przyjęte na nowy rok szkolny.

Warunkiem wpisania dziecka ( dotyczy pobytu na 8-godz.) do ewidencji przedszkola na rok szkolny 2017-2018 ( po zakończonym naborze)  jest uiszczenie opłaty wpisowej w wys.100,0 zł do dn.15 lipca 2017r. w kancelarii przedszkola lub na rachunek bankowy:

  • PKO BP 35 1020 1491 0000 4502 0049 8212
  • BPH 49 1060 0076 0000 3260 0137 1102 

Dokładnych informacji udzielamy w przedszkolu lub pod tel.523975414.

ZAPRASZAMY!

Zapraszamy do pobrania (w zakładce -Kącik dla Rodziców) Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola na nowy rok szkolny  i przesłania jej lub dostarczenia do przedszkola do dnia 30 kwietnia br.