Nabór zakończony

30 kwietnia minął termin składania wniosków do przedszkola na rok szkolny 2017-18.

Informujemy, że grupa 5 godzinna nie powstanie, pozostałe informacje oraz listy dzieci będą wywieszone na tablicy ogłoszeń

w przedszkolu  15 maja !