OGŁOSZENIE

W związku z obecną sytuacją związaną z koronawirusem oraz wytycznymi Premiera Rzeczypospolitej Polskiej i  Ministra Edukacji Narodowej, dotyczących zamknięcia w całym kraju przedszkoli, szkół i placówek

ZARZĄDZENIEM DYREKTORA

OD 16 MARCA DO 25 MARCA 2020r.

 

PRZEDSZKOLE BĘDZIE ZAMKNIĘTE

RODZICU PAMIĘTAJ:
-jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
-przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
-rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
-śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora przedszkola