POWITANIE WIOSNY

 

    21 marca to dla nas zawsze dzień radości i śmiechu- radości, bo żegnamy zimę,a śmiechu, bo się kolorowo przebieramy.
   Od rana było głośno – wszyscy się zebrali w sali gimnastycznej. Panie prowadzące przeczytały list od Wiosny i rozmawiały z dziećmi o tym, co się dzieje i będzie działo w przyrodzie w najbliższym czasie. Dzieci w zamian śpiewały  wesołe piosenki o wiośnie.

  

 Grupa Krecików (B) przygotowała krótką inscenizację pt."A tulipan śpi", w której dzieci poznały siłę  nadchodzącej wiosny.

 
 
  Każda grupa zaprezentowała wiersz lub piosenkę na pożegnanie zimy. Misiaki przy piosenkach wspomagały się jeszcze  grą na  różnych  instrumentach.

  

  Po spotkaniu w sali gimnastycznej wszystkie dzieci poszły z Panną Marzanną na spacer do miasta.
Przy  głośnym akompaniamencie  instrumentów  oznajmiliśmy  "wszem i wobec",  że  bez względu na pogodę  MY ŻEGNAMY  ZIMĘ!!!

 

  Po powrocie, zamiast palić piękną pannę, uzgodniliśmy z dziećmi, że  położymy Ją  spać w piwnicy………
……I  tak oto dzięki nam Zima  zapadła  w  sen  wiosenno-letnio-jesienny  i wróci do nas  za 8 miesięcy .
                                                                                                /M.Sz./