Poznajemy pozycję boczną bezpieczną

Podczas dzisiejszych zajęć z „Małego Medyka”, dzieci odświeżyły swoją pamieć i przypomniały sobie jak sprawdzić stan osoby, która leży nieprzytomna na podłodze. Dzisiaj dowiedziały się w jakiej pozycji należy ułożyć osobę, która jest nieprzytomna ale oddycha. Każdy miał okazję wypróbować ułożenia tej pozycji. Na koniec dzieci obejrzały bajkę obrazującą cały proces od spotkania nieprzytomnej osoby do ułożenia jej w pozycje boczną bezpieczną.

dav

mde mde mde dav dav sdr dav dav dav dav dav mde dav dav dav dav dav dav dav dav dav