Pszczółki i Gumisie w Funce

 

    

   25 kwietnia w piątek dzieci z grupy Gumisie i Pszczółki pojechały do siedziby Zaborskiego Parku Krajobrazowego w Funce. Wzięły udział w warsztatach przyrodniczych w ramach realizacji naszego programu zgłoszonego do Ogólnopolskiego Konkursu "Czysty las", organizowanego przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych oraz Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Lasu.

  

 
  Po miłym powitaniu Pani Beata Burda i Pan Piotr Fijałkowski zapoznali dzieci z lasem, jego mieszkańcami i roślinami.
Zajęcia odbywały się w pomieszczeniach dydaktycznych oraz na łonie natury.

  

  Pani Beata przybliżyła dzieciom życie ptaków i innych zwierząt, które można spotkać w naszych lasach.

Dzieci uważnie oglądały eksponaty ptaków i zwierząt i próbowały zapamiętać ich nazwy m.in. po cechach charakterystycznych ( np.kopciuszek, orzeł bielik, grubodziób, remiz, gawron, puchacz itd.).
Porównywały pióra ptaków , ich kształt, kolor i nazwy.

  

   Nie sprawiało dzieciom najmniejszego  kłopotu odrysowywanie kształtu piór  i kolorowanie ich według własnej inwencji, a na koniec wykonanie maski sowy.

  

  Po przerwie na posiłek zajęcia odbywały sie na łonie natury. Pan Piotr omówił budowę lasu, jego poszczególne warstwy i rośliny w nich rosnące.
   Szczególną atrakcją było rysowanie  fragmentu lasu na kartkach za pomocą naturalnych barwników- zielonych koron drzew za pomocą trawy, pnie drzew za pomocą obumarłych liści i ziemią.
  Piękna pogoda i dużo ciekawych wiadomości sprawiły, że wycieczka była bardzo udana i pouczająca.
                                                                                                                                         /Bożena K./