Święto integracji

3 grudnia to Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych
Z tej okazji prowadzone były zajęcia, zabawy i pogadanki uczące tolerancji i zrozumienia osób niepełnosprawnych. Dzieci próbowały chodzić z zawiązanymi oczami, przesuwać się po dywanie bez użycia nóg, porozumiewać się bez użycia mowy, a wszystko po to, by być bardziej wrażliwym na problemy osób z niepełnosprawnościami.