Wyniki kasztanobrania 2018

Możemy się w końcu pochwalić, że za zbierane tak rzetelnie przez dzieci i Rodziców kasztany otrzymaliśmy nagrodę pieniężną w wys. 608,50zł !

Pieniążki zasiliły konto rady rodziców, a przeznaczyć je chcemy na najem zamku dmuchanego do skakania. Wszystkie dzieci zbierały, więc wszystkie będą bawić się na dmuchanym zamku 29 stycznia !

IMG_0002