2010 – Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym

  
Ubóstwo i bezdomność nie dotyczy tylko Polski, ten problem istnieje na całym świecie. Aby z nim walczyć, Komisja Europejska ustaliła, że rok 2010 będzie Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. Na tym tle zrodził się pomysł realizacji na terenie działania Stowarzyszenia Chojnicki Bank Żywności, projektu promującego te zagadnienia.

  
To właśnie w naszym przedszkolu przedstawiciele BŻ przeprowadzili cykl spotkań, których celem było uwrażliwienie i próba ukształtowania pozytywnego nastawienia dzieci do osób dotkniętych ubóstwem. Podczas spotkań dzieci dowiedziały się skąd może brać się ubóstwo, czym jest niedożywienie, o możliwościach reakcji na biedę, niezaradności i potrzebę pomocy. Realizacja zadania wykazała, że dzieci w wieku 6 – 7 lat są bardzo podatne na sugestie, które docierają do nich z zewnątrz. Rodzi się w nich świadomość wagi problemu związanego z tak trudnymi zagadnieniami jakimi są ubóstwo i wykluczenie. Projekcja bajki „Dziewczynka z zapałkami” w nowej wersji, ze szczęśliwym zakończeniem była tematem do rozmowy o uczuciach .

   Podsumowaniem cyklu spotkań był konkurs z nagrodami polegający na zadawaniu pytań związanych z poruszanymi tematami. Ogłoszono także konkurs plastyczny pod tytułem „Już nie musisz być głodny. Umiem się dzielić” .
Dokumentacja z realizacji zadania zostanie przekazana do Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku jako dokument wyników i osiągniętych celów.

 

                                 HB&BMG

                                          /więcej zdjęć w fotogalerii/